Từng hiềm khích, vì sao Hà Anh vẫn kể Tuyết Lan là học trò?