Từ giữa tháng 12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện các đợt rét đậm