Thùy Tiên chọn thiết kế hồng gấm nổi bật khi tham gia phỏng vấn kín tại MGI