Thương Tín khốn đốn, vì sao Trịnh Kim Chi dừng kêu gọi hỗ trợ?