Tạm giữ hình sự nhóm nghi can chém chết người ở Bình Phước rồi trốn lên TP.HCM