Sử dụng thuốc trị Covid-19 ngay từ đầu cho bệnh nhân Covid-19 có bệnh nền, chưa tiêm đủ liều