Sớm làm rõ và xử lý vụ 2 học sinh thành phố Lào Cai bị đánh hội đồng