Sở Y tế TP.HCM ra văn bản khẩn, đề nghị các bệnh viện sẵn sàng tiếp nhận F0