NS Thương Tín hiện đang nhiễm Covid-19 và phải nhịn đói mấy ngày nay vì không có tiền mua thức ăn