NÓNG: Học sinh THPT Hà Nội chính thức đi học trở lại từ ngày 6/12