Nghệ sĩ Thương Tín đã làm gì với 800 triệu tiền ủng hộ và chiếc xe hơi?