Hoàn cảnh bế tắc hiện tại của Thương Tín: Lay lắt qua ngày, vợ con bỏ đi, không còn mặn mà với nghề