Hà Nội ra công điện khẩn, yêu cầu tiếp tục tiêm vaccine cho trẻ em theo lộ trình