Dàn mỹ nhân Việt "bụng bầu vượt mặt" vẫn lênh khênh trên giày cao gót