Chồng sắp cưới đưa tôi đi ăn, rồi hỏi thẳng một điều chua chát